Posted on

Den gamle uddannelsesmetode bestod i at fylde sindet med sa mange fakta eller formodede fakta, som man kunne samle, og at give personligheden en vis ydre polering. Teorien var, at nar et menneske blev fodt, var det et fardigt menneske, og at det eneste, man kunne gore for det, var at fylde det med oplysninger, som det kunne bruge med mere eller mindre dygtighed, alt efter hvilke evner det tilfaldigvis var fodt med.

Den teosofiske idé er, at det fysiske menneske og alt, hvad der udgor hans liv i den fysiske verden, kun er et meget delvist udtryk for selvet; at der i egoet hos enhver findes praktisk talt ubegranset kraft og visdom; at disse kan bringes til udtryk i den fysiske verden, efterhanden som det fysiske legeme og dets usynlige modstykker, som tilsammen udgor det komplekse medium for egoets manifestation, udvikles og tilpasses til formalet; og at i nojagtig samme forhold, som der gives en bevidst indsats til en sadan selvudvikling, vil andelig oplysning blive opnaet og visdom opnaet. Saledes tandes det lys, der forer til lykke, indefra, og den udviklingsrejse, som alle foretager, kan blive berovet sin lidelse.

Hvorfor bringer doden elendighed med sig? Hovedsageligt fordi den adskiller os fra dem, vi elsker. Den eneste anden grund til, at doden bringer sorg eller frygt, er, at vi ikke forstar den og forstar den rolle, den spiller i den menneskelige udvikling( ).

https://www.youtube.com/watch?v=gh5VhaicC6g&t=3s
Men i det ojeblik vores uvidenhed viger for forstaelse, forsvinder en sadan frygt, og en fredfyldt lykke trader i stedet(https://www.purewow.com/wellness/online-dating-tips).

Posts from the same category:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *