Posted on

title:Acceptering af forandring
forfatter:Rondell Demmings
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_382.shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:17
kategori:selvforbedring_og_motivation
artikel:

Jeg har endelig gjort det…jeg har tandt for min varme. Efter at have rabt til bornene at det ikke er koldt og faet dem til at klade sig pa som om de er udenfor, tandte jeg for varmen i huset. Jeg gav endelig efter, da jeg ikke kunne marke mine fingre mere, mens jeg skrev, og katten Bogey sad ved siden af skrivebordet og nos uafbrudt.

Jeg begyndte at tanke, hmmm han har pels, og han fryser. Maske er det koldt. (Et af de der duh-ojeblikke) Jeg kiggede sa pa temperaturen pa min computer og sa, at den var 43 grader. Na, sa er det vist pa tide.
Ligesom arstiderne skifter, andrer vores liv sig ogsa. Vi skal vare abne over for den forandring, der kommer, og villige til at lare af den lektie, som denne forandring har for os. Jeg ved for eksempel, at vi er i efteraret, og hvis man bor i Cleveland Ohio, bliver det koldt. I stedet for at acceptere, at sommeren er forbi, forsogte jeg at holde fast i den made, vi levede pa i sommermanederne uden varme. Fordi jeg ikke tilpassede mig forandringen, er min kat nu forkolet. Det er det samme med vores liv. Nogle mennesker ved, at de har brug for andringer i deres liv, men fortsatter med at leve et liv, som de ikke langere er tilfredse med(Lær mere om e adultfrinendfinder.com login).

https://www.youtube.com/watch?v=Ie8UPlwCAqQ&t=1s
Folk bliver i forhold, der ikke er gode for dem. Folk beholder job, som de ikke er tilfredse med. Der er ikke noget galt med forandringer. Hvis man bliver pa det samme sted, ved man maske aldrig, om der er noget bedre derude. Jeg siger ikke, at du skal forlade dit forhold eller dit job i dag. Jeg siger blot, at du skal abne dig selv for, at der er noget bedre derude for dig. Undersog i det mindste, hvad det er, du maske onsker.
Der er ingen grund til at frygte forandringer. Forandring er godt! Nar jeg ser tilbage pa mit liv, har jeg opnaet de storste resultater, nar der er sket en forandring i mit liv. Selv om jeg pa det tidspunkt maske folte, at det var verdens undergang, indsa jeg senere, at der var en grund til forandringen, og hvis jeg ikke havde accepteret forandringen, ville jeg maske ikke vare der, hvor jeg er i dag. Hvis du gennemgar en eller anden form for forandring lige nu, sa tag dig tid til at tanke over, hvad laren her er, og hvordan jeg kan gore dette til en forandring til det bedre().
ZZZZZZZZZ

(
https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/tips-for-finding-lasting-love.htm).

Posts from the same category:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *