Posted on

title:At na dine mal
forfatter:Jason Johns
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2065.shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:18
kategori:selvforbedring_og_motivation
artikel::

Du har maske eller maske ikke et sat skriftlige mal. Hvis du ikke har det, sa vil jeg kraftigt opfordre dig til at lave et skriftligt sat mal og gore dig klart, hvad du vil opna. Uanset hvad, sa kan det vare, at du kamper med at na dine mal i livet. I denne artikel vil du lare nogle teknikker til at na dine mal.


Tank pa et tidspunkt i dit liv, hvor du opnaede noget, som du virkelig onskede. Tvivlede du pa, at det ville ske, og troede du, at du ikke kunne opna det? Eller havde du en solid folelse af at vide, at det ville ske, og tvivlen kom aldrig ind i dit sind?
Det var det andet, ikke sandt?
Da Richard Branson oprettede Virgin Airways, sad han sa pa sit kontor og spekulerede pa, om det nogensinde ville lykkes? Sad Bill Gates pa sit kontor og spekulerede pa, om nogen ville have lyst til at kobe hans Windows-produkt? Det gjorde de maske i et stykke tid, men de lod ikke denne tvivl styre dem. De vidste, at deres planer ville fungere, og at de ville fa succes.
Nar du arbejder pa at na dine mal, har du brug for denne ufejlbarlige folelse af tillid og mangel pa tvivl om dig selv. Du skal vide, at det vil ske, og at du vil lykkes( ).

https://www.youtube.com/watch?v=Ie8UPlwCAqQ&t=1s
Vi taler ikke om at tro, at du vil lykkes, at du tror, at du vil lykkes, eller at du ved, at du vil na dit mal. Det er alle intellektuelle former for Knowing, Knowing med stort K; den faste folelse i maven af, at du vil fa det til at ske, og at du ikke kan fejle. Forvent, at det vil ske, og vid, at der ikke er nogen anden vej. Det vil ske. Denne viden giver dig drivkraft og engagement til at fore dig igennem til, at dit mal bliver en succes.
Men hvordan far du denne folelse? En af de bedste og mest effektive teknikker er visualisering.
Du bruger i ojeblikket visualiseringens kraft, sandsynligvis uden at du selv er klar over det. Har du nogensinde gennemgaet, hvad du vil sige til nogen, for du har samtalen? Eller set dig selv i dit sind, nar du holder en prasentation, for du holder den?
Det er visualiseringens kraft, og den er meget stark. Du kan bruge den ikke kun til dine mal, men til alle aspekter af dit liv. Visualisering er noget, som de fleste mennesker er uvant med at lede. I begyndelsen vil du opleve, at din opmarksomhed vil vandre, men du er nodt til at trakke den tilbage til den aktuelle opgave. Det svarer til at opbygge en muskel gennem traning – det tager tid at styrke den.
Ovelsen til at visualisere dine mal er meget enkel og lyder som folger()(https://www.womenshealthmag.com/relationships/g19988460/life-changing-dating-tips/).

Posts from the same category:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *